Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền c

Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu để :

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thể truyền có chứa các gen dấu chuẩn như gen kháng kháng sinh. Khi đi vào tế bào nhận, chúng giúp cho các tế bào đó cũng có khả năng kháng loại kháng sinh này. Sau khi đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận, sau đó đưa chúng vào môi trường có chứa kháng sinh phù hợp, những tế đã chứa ADN tái tổ hợp vẫn có khả năng sống sót và sinh trưởng, còn những tế bào chưa nhận được ADN tái tổ hợp sẽ chết => chọn lọc dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp   

Đáp án B        

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn