Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong lần giảm phân I ở người, có 10% số tế bào sinh tinh củ

Trong lần giảm phân I ở người, có 10% số tế bào sinh tinh củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong lần giảm phân I ở người, có 10% số tế bào sinh tinh của bố có một cặp NST không phân li, 30% số tế bào sinh trứng của mẹ cũng có một cặp NST không phân li. Các cặp NST khác phân li bình thường, không có đột biến khác xảy ra. Xác suất để sinh một người con trai chỉ duy nhất bị hội chứng Đao (không bị các hội chứng khác) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bệnh Đao : 3 NST số 21 => 2 NST số 21 của bố x 1 NST số 21 của mẹ  hoặc 2 NST số 21 của mẹ x 1 NST số 21 của bố

TH1 : nhận giao tử 2 NST số 21 từ bố

Bố có 10 % tế bào bị đột biến => 5% n + 1 và 5% n-1

Giao tử  đột biến cặp 21 chiếm : 

Giao tử bnh thường của mẹ chiếm 0.7

TH2 :nhận giao tử 2 NST số 21 từ mẹ

Mẹ có 30 % tế bào bị đột biến => n + 1  hoặc n-1

Giao tử  đột biến cặp 21 chiếm  :

GT bình thường của bố  là 0.9

XS sinh con trai bị Đao là :

 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn