Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong lịch sử phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất,

Trong lịch sử phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong lịch sử phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Loài người xuất hiện ở đại Tân sinh

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn