Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất,

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở kì nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bò sát phát sinh ở : kỉ Than đá (Cacbon)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn