Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất cây

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại Cổ sinh (kỉ Silua)

Chọn A

Ý kiến của bạn