Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trọng lượng riêng của các chất lỏng tăng dần theo thứ tự bìn

Trọng lượng riêng của các chất lỏng tăng dần theo thứ tự bìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trọng lượng riêng của các chất lỏng tăng dần theo thứ tự bình Q, bình R, bình S. Sự so sánh áp suất ở đáy các bình theo cách nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn