Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mạch dao động điện từ LC với cuộn dây có điện trở R. S

Trong mạch dao động điện từ LC với cuộn dây có điện trở R. S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch dao động điện từ LC với cuộn dây có điện trở R. Sự tắt dần nhanh hay chậm phụ thuộc vào.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn