Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ đ

Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn