Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. T

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt1.Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt2. Tỉ số Δt1 : Δt2 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

q1 = Q0  ;  WC max = W

WL = WC   => |q2| = Qo/√2

α = π/4  => ∆t1 = T/8

q1 = Q0

q2 = Q0/2

=> 

 

=> ∆t2 = T/6

Đáp án B

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn