Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mạch dao động lý tưởng có dao động điện từ tự do với đ

Trong mạch dao động lý tưởng có dao động điện từ tự do với đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch dao động lý tưởng có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q0 và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng I0/n (với n > 1) thì điện tích của tụ có độ lớn


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn