Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mạch dđộng LC, hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa cườn

Trong mạch dđộng LC, hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa cườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch dđộng LC, hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa cường độ tức thời i, cường độ cực đại I0 và hiệu điện thế u giữa 2 bản tụ có dạng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn