Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dâ

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở r. Độ lệch pha φ giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch được tính bởi công thức


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn