Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì dòng đi

 Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì dòng đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì dòng điện nhanh hay chậm pha so với điện áp của đoạn mạch phụ thuộc vào:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn