Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mạch điện xoay chiều RLC, các phần tử R, L, C nhận đượ

Trong mạch điện xoay chiều RLC, các phần tử R, L, C nhận đượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch điện xoay chiều RLC, các phần tử R, L, C nhận được năng lượng cung cấp từ nguồn điện xoay chiều. Năng lượng từ phần tử nào không được hoàn trả trở về nguồn điện?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn