Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cảm kháng của

Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cảm kháng của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cảm kháng của cuộn dây bằng dung kháng của tụ điện thì hệ số công suất của mạch sẽ 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn