Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so vớ

Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn