Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mặt phẳng Oxy cho ∆: x – 2y + 5 = 0. Viết phương trình

Trong mặt phẳng Oxy cho ∆: x – 2y + 5 = 0. Viết phương trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mặt phẳng Oxy cho ∆: x – 2y + 5 = 0. Viết phương trình (C) biết (C) tiếp xúc với ∆ tại điểm A(1; 3) và cắt Ox tại B, C sao cho ∆ABC có diện tích bằng 6.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn