Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A 2 - 5 B 41 Tì

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A 2 - 5 B 41 Tì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy,) cho hai điểm (Aleft( {2; - 5} right),Bleft( {4;1} right).)Tìm tọa độ trung điểm (I) của đoạn thẳng (AB) là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức trung điểm I của AB: (left{ begin{array}{l}{x_I} = frac{{{x_A} + {x_B}}}{2}\{y_I} = frac{{{y_A} + {y_B}}}{2}end{array} right.)

Giải chi tiết:

Tọa độ trung điểm (I) của đoạn thẳng (AB) là: (left{ begin{array}{l}{x_I} = frac{{2 + 4}}{2} = 3\{y_I} = frac{{ - 5 + 1}}{2} =  - 2end{array} right.) ( Rightarrow Ileft( {3; - 2} right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn