Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ Các hạt nà

Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ Các hạt nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng nghiền thức ăn (bởi vì gà không có răng nên không nhai được thức ăn).

Chọn A

Ý kiến của bạn