Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong mô hình cấu trúc operon Lac, vùng khởi động là nơi:

Trong mô hình cấu trúc operon Lac, vùng khởi động là nơi:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mô hình cấu trúc operon Lac, vùng khởi động là nơi:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong mô hình cấu trúc operon Lac, vùng khởi động là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn