Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một buổi hòa nhạc, giải sử có 5 chiếc kèn đồng giống n

Trong một buổi hòa nhạc, giải sử có 5 chiếc kèn đồng giống n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một buổi hòa nhạc, giải sử có 5 chiếc kèn đồng giống nhau cùng phát sóng âm thì tại M có  mức cường độ âm là 50 dB. Để tại M có mức cường độ âm 60 dB thì số kèn đồng cần thiết là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng công thức tính mức cường độ âm (r là khoảng cách từ nguồn đến điểm khảo sát)

Giả sử công suất phát của mỗi chiếc kèn là P

(eqalign{ & {L_1} = 50dB = 10.log {{5P} over {4pi {r^2}{I_0}}} cr & {L_2} = 60dB = 10.log {{nP} over {4pi {r^2}{I_0}}} cr & Rightarrow {L_2} - {L_1} = 10dB = 10.log {{nP} over {5P}} Rightarrow n = 50 cr} )

Vậy cần có 50 chiếc kèn đồng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn