Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài c

Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau nhiều là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau thường có mỗi quan hệ cạnh tranh, về hoặc nơi ở, hoặc nguồn thức ăn,...

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn