Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Trong một chu kỳ vật đi được 20 cm, T = 2s, Viết phương trì

 Trong một chu kỳ vật đi được 20 cm, T = 2s, Viết phương trì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trong một chu kỳ vật đi được 20 cm, T = 2s, Viết phương trình dao động của vật biết tại t = 0 vật đang ở vị trí biên dương.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn