Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một đầm lầy tự nhiên, cá chép và cá trê sử dụng ốc bươ

Trong một đầm lầy tự nhiên, cá chép và cá trê sử dụng ốc bươ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một đầm lầy tự nhiên, cá chép và cá trê sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn, cá chép là thức ăn của rái cá. Do điều kiện môi trường khắc nghiệt làm cho kích thước của các quần thể nói trên đều giảm mạnh đến kích thước tối thiểu. Sau một thời gian, nếu điều kiện môi trường thuận lợi trở lại thì quần thể khôi phục kích thước nhanh nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể ốc bươu vàng là quần thể nhanh phục hồi nhất vì các quần thể sinh vật còn lại  đều bị phụ thuộc vào số lượng cá thể ốc bươu vàng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn