Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở

Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch

     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn