Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một gen có một bazơ Timin trở thành dạng hiếm (T*) thì

Trong một gen có một bazơ Timin trở thành dạng hiếm (T*) thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một gen có một bazơ Timin trở thành dạng hiếm (T*) thì sẽ gây đột biến thay cặp A-T thành cặp G-X theo sơ đồ

Trên phân tử ADN có bazơ nitơ Timin trở thành dạng hiếm thì qua quá trình nhân đôi sẽ gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng cơ chế gây đột biến làm thay thế cặp A-T bằng cặp G-X của bazơnitơ dạng hiếm?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ mô tả đúng là C

Lần nhân đôi đầu tiên, Timin dạng hiếm trong môi trường kết cặp bổ sung với Adenin trên mạch cũ bằng 2 liên kết H

Lần nhân đôi thứ 2, Timin dạng hiếm trên mạch kết cặp với Guanine trong môi trường bằng 3 liên kết H

Lần nhân đôi thứ 3, Guanine trên mạch kết cặp với Cystosine

Đáp án A không thỏa mãn vì trong lần nhân đôi thứ 2 vị trí của T* sai

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn