Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một hệ sinh thái:

Trong một hệ sinh thái:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một hệ sinh thái:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Trong hệ sinh thái năng lượng được truyền theo dòng => một chiều , không được tái sử dụng 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn