Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một lứa đẻ khi bay giao hoan, ong con được tạo thành c

Trong một lứa đẻ khi bay giao hoan, ong con được tạo thành c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một lứa đẻ khi bay giao hoan, ong con được tạo thành có 4 loại kiểu gen: AaBb, Aabb, aaBb, aabb. Kiểu gen của ong chúa và ong đực là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Vì ở loài ong, ong đực có bộ NST đơn bội

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn