Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện

Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C có dao động từ tự do, năng lượng từ trường của cuộn dây biến thiên tuần hoàn với chu kỳ bằng 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn