Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn