Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ

Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn