Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L

Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5μH, tụ điện có điện dung C = 6 μF đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 20 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 2.10 ─ 8 C. Điện tích cực đại của một bản tụ điện là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn