Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một mạch đơn ADN , nucleotit sau sẽ gắn vào nucleotit

Trong một mạch đơn ADN , nucleotit sau sẽ gắn vào nucleotit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một mạch đơn ADN , nucleotit sau sẽ gắn vào nucleotit đứng trước ở vị trí A.B.C. D. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong một mạch đơn ADN , nucleotit sau sẽ gắn vào nucleotit đứng trước ở vị trí cacbon 3’ của đường 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn