Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một quần thể Ngô, xét một gen c

Trong một quần thể Ngô, xét một gen c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một quần thể Ngô, xét một gen có 2 alen A, a nằm trên NST thường. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể như sau: 0,4875AA: 0,125Aa: 0,3875aa. Nếu tiếp tục cho tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ thứ 4 cấu trúc di truyền của quần thể là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tự thụ bắt buộc ở thế hệ thứ 4 ( tự  thụ phấn tiếp 2 thế hệ )

Aa =  = 0,03125

AA = 0,4875AA + = 0,534375

aa = 1 – (0,534375 + 0,03125) = 0,434375

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn