Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một quần thể, người ta thấy tần số alen a luôn tăng dầ

Trong một quần thể, người ta thấy tần số alen a luôn tăng dầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một quần thể, người ta thấy tần số alen a luôn tăng dần qua các thể hệ. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến A thành a thì làm thay đổi tần số rất chậm

=>khả năng nhất là môi trường thay đổi theo hướng xác định, thay đổi tần số alen theo hướng tăng a.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn