Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một quần thể thực vật tính trạng do 1 gen quy định cây

Trong một quần thể thực vật tính trạng do 1 gen quy định cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một quần thể thực vật tính trạng do 1 gen quy định cây hoa đỏ trội hoàn toàn so với cây hoa thấp. Quần thể nào dưới đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quần thể cân bằng di truyền là thành phần kiểu gen  trong quần thể không bị biến đổi qua các thế hệ

Nhận thấy quần thể có trạng thái di truyền cân bằng là quần thể có toàn cây hoa đỏ  và cây hoa trắng thuần chủng .

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn