Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA­ = uB = acos25πt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là        

    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Theo bài ra ta có: λ/2 = 2cm => λ = 4cm

+ PT sóng tại hai nguồn: uA­ = uB = acos25pt (a không đổi, t tính bằng s) => tần số f = 12,5Hz

=> Tốc độ truyền sóng v = λ.f = 4.12,5 = 50 cm/s

=> Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn