Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng

Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn