Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong nhận định sau, nhận định nào là chính xác về dòng chảy

Trong nhận định sau, nhận định nào là chính xác về dòng chảy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong nhận định sau, nhận định nào là chính xác về dòng chảy sông ngòi nước ta


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sông ngòi nước ta có lượng nước lớn, lượng nước sinh ra chủ yếu từ các lưu vực nằm ngoài lãnh thổ ( ví dụ như các sông lớn ở nước ta bắt nguồn và chảy qua nhiều nước: sông Hồng, sông Mê Công, sông Cả nên sông ngòi thu nước phần lớn từ ngoài lãnh thổ)

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn