Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong nhóm cacbon, những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử

Trong nhóm cacbon, những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong nhóm cacbon, những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử ở trạng thái đơn chất ?

 

   


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn