Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong những đặc tính sau đây của một loài (1)Phát triển chậ

Trong những đặc tính sau đây của một loài (1)Phát triển chậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những đặc tính sau đây của một loài

(1)Phát triển chậm

(2)Số lượng con cháu tương đối lớn

(3)Tuổi thọ ngắn

(4)Mức tử vong không phụ thuộc vào mật độ

(5)Kích thước quần thể tương đối ổn định

Những đặc tính nào thuộc về những loài sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Những loài tăng trưởng theo tiềm năng sinh học  thường có các đặc tính sau :

Kích thước cơ thể nhỏ

Tuổi thọ thấp, tuổi sinh sản lần đầu đến sớm.

Sinh sản nhanh, sức sinh sản cao

            Không biết chăm sóc con non hoặc chăm sóc con non kém

=>  Những ý đúng là : 2,3,4

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn