Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt

Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn