Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong những năm 80-90 của thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ

Trong những năm 80-90 của thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những năm 80-90 của thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI, nước nào ở châu Á có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn