Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong Opêron Lac không có thành phần nào sau đây :

Trong Opêron Lac không có thành phần nào sau đây :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong Opêron Lac không có thành phần nào sau đây :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Operon Lac gồm : vùng khởi động (promoter) , vùng vận hành (operator) , các gen cấu trúc

Operon Lac không có chứa gen điều hòa R ở trong

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn