Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có

Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn