Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bản là 140 hạt.

Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bản là 140 hạt.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bản là 140 hạt. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Công thức của M2X là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong M2X : 2p + n = 140 ; 2p – n  = 44

=> p = 46 ; n = 48 => AM2X = 94 = 2AM + AX

AM – AX = 23

=> AM = pM + nM ; AX = pX + nX

=>pM + nM  - pX - n= 23 (1)

(2pM + nM) – (2pX + nX) = 34 (2)

từ (1) và (2)

=>pM – pX = 11

Lại có : pM2X = 2pM + pX = 46

=> pM = 19 (K) và pX = 8 (O)

Vậy M2X là K2O

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn