Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phản ứng: 2H2O2 → 2H2

Trong phản ứng: 2H2O2 → 2H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phản ứng: 2H2O2 → 2H2O + O2

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phân tử H2O2?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 

(begin{array}{l}
mathop Olimits^{ - 1} + 1e to mathop Olimits^{ - 2} \
2mathop Olimits^{ - 1} to {O_2} + 2e
end{array})

Vậy H2O2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn