Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phản ứng hóa học phân tử này biến đổi thành phâ

Trong phản ứng hóa học phân tử này biến đổi thành phâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phản ứng hóa học, phân tử này biến đổi thành phân tử khác là nhờ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trong phản ứng hóa học, phân tử này biến đổi thành phân tử khác là nhờ liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.

Giải chi tiết:

Trong phản ứng hóa học, phân tử này biến đổi thành phân tử khác là nhờ liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.

Đáp án A

Ý kiến của bạn