Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phát triển các ngành công nghiệp của vùng Bắc Tru

Trong phát triển các ngành công nghiệp của vùng Bắc Tru

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phát triển các ngành công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ cần ưu tiên giải pháp nào dưới đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 35 – Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Giải chi tiết:

Trong phát triển các ngành công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, cần ưu tiên phát triển cơ sở năng lượng (điện). Bởi điện là cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ bản nhất để có thể tiến hành phát triển các ngành kinh tế. Hơn nữa vùng còn hạn chế về nguồn năng lượng tại chỗ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn