Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ

Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ phản ứng sau: NaX (rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HX (khí). Hãy cho biết phương pháp trên có thể dùng để điều chế được hiđrohalogenua nào sau đây ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn